• نام و نام خانوادگی: دکتر علی صفری
 • محل تولد: تهران
 • محل سکونت : تهران
 • تاریخ تولد:1360

دکترا

رشته: مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

محل تحصیل:دانشگاه تهران

سال :1397


کارشناسی ارشد:

رشته: مدیریت اجرایی (EMBA)

محل تحصیل:دانشگاه علم و صنعت

سال :1390


کارشناسی:

رشته:  مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم‌ها

محل تحصیل:دانشگاه آزاد – واحد تهران شمال

سال :1382

مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

مدلسازی فرآیندهای کسب و کار با زبان BPMN2

مدیریت عملکرد کسب و کار (Business Performance Management)

هوشمندی عملکرد کسب و کار (Business Inteligence)

مستندسازی سیستم های مدیریت سازمان

ارزیابی و پیاده سازی نظامهای تعالی نظیر EFQM و INQA

ممیزی و پیاده سازی سیستم های مدیریت نظیر ISO 9001 – ISO TS- ISO 14001 – ISO 18001

مدیریت فرآیندهای کسب و کار
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد


عارضه‌یابی مدیریت زنجیره تامین
شرکت فولاد خوزستان


پیاده‌سازی سیستم های بهره وری
شرکت توزیع برق مشهد

مدیریت فرآیندهای کسب و کار
شرکت گاز مازندران


مدیریت فرآیندهای کسب و کار

شرکت سامان ماهواره


مدیریت فرآیندهای کسب و کار
نیروی انتظامی امین


هوشمند سازی عملکرد کسب و کار
شرکت سایپا


مدیرت پروژه داده کاوی
شرکت سایپا


پیاده‌سازی سیستم های 5S
شرکت توزیع برق کرمان


تدوین اظهارنامه سیستم تعالی
شرکت پویا صنعت بهینه


پیاده‌سازی سیستم مدیریت تولید
شرکت ونیراتو


مستندسازی و استقرار سیستم مدیریت ISO 9001:2015
دانشگاه مهر البرز


مستندسازی و استقرار سیستم مدیریت جامع IMS
شرکت چرخ صنعت سپید

شرکت سازه بست فنر

شرکت نیکو تراش کاوه


مستندسازی و استقرار ISO TS 16949
شرکت ایمن یدک پارس

شرکت گازار


مستندسازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
نمایندگی 221حریت (شیراز)

نمایندگی222 هاشمی نژاد (شیراز)

نمایندگی2203 برکابی (زنجان)

نمایندگی224 فهندژ (شیراز)

نمایندگی 2206مجتهدی (زنجان)

نمایندگی5307 عابدزاده (طبس)

نمایندگی2153 بنایی(سقز)

نمایندگی 226 روزگار (مرودشت)

قطعه سازان سازه گستر سایپا

شرکت سایپا – مدیر مهندسی سیستم ها


شرکت پویا صنعت بهینه – قائم مقام مدیر عامل


مهرالبرز – رئیس باشگاه یادگیری


جایزه ملی بهره وری ایران – ارزیاب EFQM


شرکت ایستارنگار – مشاوره پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

دانشگاه علمی کاربردی کوشا تهران


 • پژوهش عملیاتی 1 و 2 و 3
 • تکنیک های تصمیم گیری
 • کنترل پروژه
 • اصول سرپرستی
 • اصول و فنون مذاکره
 • مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری
 • مبانی کنترل کیفیت آماری
 • مهندسی صنایع

 

دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 3


 • مدیریت منابع انسانی
 • مسئله‌یابی و تصمیم‌گیری
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها
 • روش شناسی تحقیق
 • کاربرد آماردر مدیریت

 

دانشگاه مهرالبرز


 • مدیریت زنجیره تامین
 • ERP