PCF APQC

کتاب مدیریت فرایند های کسب و کار با معرفی مفاهیم مقدماتی بر حوزه های دانش مدیریت فرایند های کسب و کار سعی دارد تا از ابتدا بتواند علاقمندان این حوزه را کمک نماید. از این رو با تبیین مفاهیم مدلسازی و طراحی فرایند ها کام کوچکی در این مهم بردارد همچنین بخشی از کتاب حاضر به معرفی چارچوب طبقه بندی مدیریت فرایند کسب و کار مرکز بهره وری و کیفیت آمریکا  (PCF APQC) پرداخته است.

جهت دانلود لطفا کلیک نمائید.

BPM APQC

شما هم ممکن است بپسندید

نظرتان را بنویسید